Ontwerp & engineering

STALENT onderscheid zich door in een vroeg stadium deel te nemen aan het ontwerp van de meest uiteenlopende projecten. Door in het voortraject mee te denken verhogen wij de kwaliteit, verkorten we de bouwtijd en reduceren de faalkosten. Zodoende kunnen er zelfs besparingen in de bouwkosten worden gerealiseerd. Een ander voordeel is dat wij voor onze opdrachtgever een groot deel van zijn regie uit handen kunnen nemen, door een compleet pakket aan te bieden. Dit begint bij de advisering in de ontwerpfase tot en met aan de realisatie en onderhoudsfase. Zo kunnen wij u onder andere ondersteunen in:

  • Het maken van ontwerpschetsen tot en met productietekening, in 2D of 3D
  • Het verzorgen van detail- en constructieberekening
  • Toetsing van wet- regelgeving (bouwbesluit, e.d.)

In onze tekenkamer wordt gewerkt met CAD-software en 3D-tekenpakketen. Wanneer u de zowel de bouwkundige en constructieve tekeningen digitaal aanlevert kunnen wij een zogeheten “clash controle” uitvoeren waarin tegenstrijdigheden aan het licht gebracht worden.

Hiernaast vind u foto’s van tekeningen, berekeningen en door ons ontworpen projecten.

STALENT ontwerpt niet alleen producten voor de woning en utiliteitsbouw, maar ook producten voor de weg-en waterbouw, installatiebranche, expeditie- en logistieke sector, detailhandel particulieren sector, etc.